İSG sağlık raporlarından ücret alınmayacak

Başvurumuz üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na bir yazı göndererek, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çerçevesinde yapılan sağlık gözetiminde sağlık raporu ve benzeri hizmetlerin karşılığı ücret alınmamasını, bu konudaki sorunların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Millî Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, 6331 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz” hükmünden hareketle personelin isteğine bağlı olmaksızın kanunî bir zorunluluk nedeniyle zorunlu ve gerekli kılınan bir işlemden ücret istenilmesinin ve/veya bunun kamu işverenince karşılanmamasının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu, hakkaniyetle ve adaletle bağdaşmayacağını ifade etmiştik.

Başvurumuzda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık gözetimi uygulamaları nedeniyle istenilecek sağlık raporu ve benzeri hizmetlerden ücret alınmamasını ya da söz konusu ücretin Millî Eğitim Bakanlığı’nca karşılanması konusunda düzenleme yapılmasını talep edilmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı yazısı için tıklayınız

Eğitim-Bir-Sen’in başvuru için tıklayınız

Kaynak : http://www.memurpostasi.com/isg-saglik-raporlarindan-ucret-alinmayacak-34789h.htm

Facebook Yorum Yap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir