Kadınların yönettiği şirketler daha fazla kâr ediyor

"Üst düzey yönetiminde en az yüzde 30 kadın bulunan şirketlerin net karı, diğer şirketlerden yüzde 6 oranında fazla." Bu bilgiyi, perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network'ün Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus paylaştı.

Devam

Gıda fiyatları Türkiye'de dünyaya oranla daha fazla artıyor

Gıda güvenliği, dünya genelinde son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri oldu. Gıda güvencesinin düzeyinin anlaşılabilmesi için gıdanın yeterliliği ve kişi başına düşen kullanım miktarlarından söz etmek gerekiyor. Türkiye'de hanehalkı tüketim harcaması içinde gıdaya ayrılan pay incelendiğinde yıldan yıla bir azalış gözlenmekte. Ancak toplam harcama içinde halen yaklaşık yüzde 20'lik bir oran ile yüksek bir yer tutmakta. Türkiye geneline bakıldığında en yaygın tüketilen ürünler, tahıl ve tahıl ürünleri. Tahıl tüketimini takiben ikinci sırada sebze tüketimi geliyor. Türkiye için önemli bir gösterge de bireylerin et tüketebilme durumları. Türkiye'nin et tüketimi AB ülkerine kıyasla oldukça düşük. Türkiye'de nüfusun yüzde 37'si iki günde bir et, tavuk veya balık içeren bir yemeği karşılayamıyor. Doğruluk Payı, gıda ile ilgili önemli bigileri haberleştirdi.

Devam