Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “14 Mart Özü İtibariyle İşgale Karşı Bir Direniş Hareketidir “

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane öğrencilerini

Devam